Zgłoszenie darowizny

Każdą darowiznę, której wartość przewyższa kwoty wolne od podatku należy zgłosić do urzędu skarbowego. Muszą to zrobić nawet te osoby obdarowane, które należą do I grupy podatkowej, czyli są zwolnione z podatku od darowizny. Takie zgłoszenie jest bowiem warunkiem zwolnienia podatkowego.

Obdarowany informuje Urząd Skarbowy o darowiźnie. Jeśli została spisana zwykła umowa pisemna, darowiznę trzeba zgłosić w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy lub dokonania darowizny, np. od daty przelania pieniędzy na jego konto przez darczyńcę. Osoba obdarowana z I grupy podatkowej zwolniona z podatku od darowizny składa Druk SD-Z2. W tym druku trzeba opisać darowiznę np. jeśli to samochód - podać markę, rok produkcji, numer rejestracyjny. Należy podać też dane darczyńcy, włącznie z jego numerem PESEL i NIP.

Druk SD-Z3 składają osoby, które należą do II i III grupy podatkowej i muszą zapłacić podatek. Tu również należy wskazać dane darczyńcy i obdarowanego. W przypadku darowizn pieniężnych aby fakt dokonania darowizny kwalifikował się do zwolnienia od podatku, pieniądze muszą być przekazane przelewem bankowym na konto obdarowanego z zaznaczeniem na przekazie, że jest to darowizna.

Z takiego zwolnienia od podatku z powyższych kwot można skorzystać raz na 5 lat i dotyczy to każdej grupy podatkowej. Przy obliczaniu podatku zlicza się wartość wszystkich darowizn z ostatnich 5 lat.

Zgłoszenie przez notariusza

W przypadku darowizn, w skład których wchodzi nieruchomość np. działka lub mieszkanie muszą być dokonane wyłącznie w formie aktu notarialnego. Notariusz ma obowiązek zgłoszenia darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego do właściwego Urzędu Skarbowego. Notariusz pobierze od Państwa podatek (jeżeli obdarowany musi go zapłacić) i przekaże do urzędu skarbowego.